Osobnostná typológia GPOP

Osobnostná typológia GPOP (Golden Profiler of Personality) je typológia, ktoré pomáha k pochopeniu svojho osobnostného typulepšiemu poznaniu seba samého ako aj k identifikácii toho, čím sa líšime od druhých. 

Môžete ju použiť pre seba (jednotlivo pre manažérov) alebo pre vzájomné poznanie ľudí v tíme a posilnenie zdravej komunikácie.

Určením osobnostného typu môžeme:

 • lepšie poznať svoj pracovný štýl a štýl riadenia
 • spôsob akým komunikujeme
 • svoje slabé a silné stránky
 • ako zaobchádzame s úlohami a časom
 • ako zvládame konfliktné situácie
 • čím prispievame k tímovej spolupráci
 • ako reagujeme na zmeny
 • čo nás stresuje a ako sa s tým vyrovnávame

GPOP pomáha ako spolahlivý nástroj v oblastiach:

 • Sebapoznanie a osobný rozvoj
 • Zlepšovanie vzťahov na pracovisku aj mimo neho
 • Kariérne rozhodovanie, zmena zamestnania, voľba povolania
 • Zvládanie stresu, manažment sebariadenia
 • Personálny rozvoj, personálny audit
 • Optimalizovanie výkonu v organizáciách
 • Riešenie konfliktov v tíme, vo vzťahoch
 • Zefektívňovanie skupinového rozhodovania a diskusie
 • Zlepšovanie kvality, spokojnosti a životnej pohody
 • Riešenie partnerských a rodičovských problémov
 • Individuálna a skupinová diagnostika osobnostných vlastností

GPOP je dotazníková metóda, používaná pre porozumenie osobnosti v kontexte Jungovskej typológie. Vychádza z nasledujúcich predpokladov:

 • Rozdiely v osobnosti sa prejavujú rozdielnymi preferenciami správania.
 • Rôzne preferencie sa dajú priradiť k desiatim globálnym škálam, kombinovaným do dvojíc

V typológii rozoznávame 16 typov osobnosti prostredníctvom kombinácie štyroch dimenzií:

 • Zdroj psychickej energie: introverzia- extraverzia /I-E/
 • Spôsob vnímania skutočnosti: zmysly- intuícia /S-N/
 • Spôsob rozhodovania: myslenie- cítenie /T-F/
 • Životný štýl: rozhodovanie- vnímanie /J-P/

GPOP dotazník má v porovnaní s MBTI pridanú piatu dimenziu, ktorá významne ovplyvňuje náš osobnostný typ - forma reagovania na stres: napätie - uvoľnenie

Každý klient po vyplnení dotazníka obdrží podrobný písomný výstup - opis osobného typu, na ktorý nadväzuje osobná konzultácia.

"Chcem vedieť viac"

Odporúčame z obchodu e-kniha: Plán + bonusy Ján Dubnička, PCC (ICF)

Ako získať, krok za krokom to, čo chcete, rýchlejšie, ako ste si mysleli, že je to vôbec možné.

19,00 €Do košíku Do obchodu

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.