Manažér v roli kouča

Manažérsky rozvojový program.

Manažéri v súčasnosti musia plniť dve kľúčové úlohy: dosahovať ciele, za ktoré zodpovedajú a súčasne rozvíjať svoj tím tak, aby boli jeho členovia schopní napĺňať svoje osobné ciele, udržať si spokojnosť v práci a zároveň plniť náročné úlohy.

Existuje viacero nástrojov na rozvoj jednotlivcov a tímu. Najefektívnejšie sa v súčasnej dobe javia koučing a mentoring. Trendy v biznise vyžadujú, aby sa každý manažér, ktorý chce kvalitne napĺňať požiadavky svojej pozície, stal mentorom aj koučom. Schopnosť manažéra využívať tieto dva nástroje výrazne posilňuje jeho manažérsky štýl. Musí však vedieť zachovať vyváženú proporciu medzi orientáciou na členov tímu, ich rozvojom a rešpektovaním ich priorít a dosahovaním výsledkov.

Rozvojový program „Manažér v roli kouča“ pomáha lídrom objavovať cesty zlepšenia výkonnosti firiem prostredníctvom motivácie a angažovanosti ľudského kapitálu. Je to unikátny nástroj aplikovateľný v každom odvetví. Podporuje rozvoj a posilňovanie manažérských zručností, pomáha v budovaní správnych manažérskych postojov, učí využívať koučovací štýl praxi manažéra.

 • Priblížiť účastníkom základné prístupy ku koučingu
 • Získať komunikačné zručnosti potrebné pre koučovanie
 • Umožniť účastníkom precvičiť si koučovacie postupy a rozhovory
 • Predstaviť a umožniť vyskúšať koučovacie techniky a nástroje
 • Osvojiť si potrebné zručnosti k efektívnemu rozvoju a vedeniu ľudí

Ako to prebieha: 8 tréningových dní, spolu trvanie: 4 mesiace, v každom mesiaci 2 po sebe idúce tréningové dni (9:00 – 16:00)

Obsahový rámec programu:

 • Hlavné role manažéra
 • Porovnanie tradičného manažérskeho a koučovacieho prístupu.
 • Čo je mentoring a koučing a prečo sú kľúčové pri práci manažéra?
 • Čo je koučovanie a čo prináša do tímu/organizácie.
 • Situačné vedenie ľudí a koučovanie
 • Ako podporiť správanie s pocitom zodpovednosti.
 • Dve roviny rozprávania v koučovaní.
 • Zručnosti koučujúceho manažéra.
 • Kedy koučovať a kedy nekoučovať?
 • Štruktúra koučovacieho rozhovoru.
 • Ako rozvíjať svoju manažérsku empatiu?
 • Ako motivovať zamestnancov pomocou koučovania?
 • Ako znížiť vplyv individuálnych bariér a strachu, ktoré bránia lepšiemu výkonu a väčšej spokojnosti v práci
 • Typológia otázok z pohľadu koučovania.
 • Otázky, v ktorých je sila, ako ich vytvoriť a používať?
 • Postoje kouča, mindset kouča a prekážky jasna z odstupu.
 • Umenie koumunikácie, ktorá prináša zmenu.
 • Ako pomôcť svojim ľuďom v budovaní riešenia?
 • Nástroje používané pri koučovaní.
 • Koučovanie a sebalimitujúce presvedčenia.
 • Chyby a pasce pri koučovaní.
 • Spätná väzba a jej úloha v koučingu a mentoringu.
 • Techniky a nástroje, ktoré robia koučing a mentoring naozaj účinnými a flexibilnými
 • Návod, ako postupovať, ak mám na koučovanie len 15 minút?

Osobnostná diagnostika GPOP - každý manažér získa kompletnú správu z jedného z najspoľahlivejších a odborne rešpektovaných osobnostných dotazníkov na pracovnom trhu (GPOP), ktorý im pomôže využiť ich kvality pri práci s ľuďmi.

Podpora počas trvania rozvojového programu - každý účastník má počas trvania rozvojového programu možnosť využiť telefonickú alebo skype podporu a mentoring.

Nahrávka koučovacieho rozhovoru

 • Účastnici budú mať počas trvania rozvojového programu možnosť vyskúšať si získané poznatky v praxi (pri koučovaní svojich podriadených, alebo pri vzájomnom koučovaní)
 • Výstupom rozvojového programu bude 30 minútová nahrávka reálneho koučovacieho rozhovoru
 • Každý účastník dostane k nahrávke mentoring a spätnú väzbu

"Chcem vedieť viac"

 

Odporúčame z obchodu e-kniha: Plán + bonusy Ján Dubnička, PCC (ICF)

Ako získať, krok za krokom to, čo chcete, rýchlejšie, ako ste si mysleli, že je to vôbec možné.

19,00 €Do košíku Do obchodu

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.