Brain Based Leadership

„Všetko, čo mozog vie, vie zo svojho vnútra. Ak si uvedomíme, že akékoľvek interpretácie sveta sú interpretáciami nášho mozgu, teda našimi interpretáciami, potom voľba, akú interpretáciu použiť v určitom okamžiku, dáva zmysel.

Spoznajte, ako funguje váš mozog, naučte sa ho plne využívať a prežite pracovný i osobný život podľa svojich predstáv. Spoznajte brain based leadership, ktorý vychádza z poznatkov modernej neurovedy. Staňte sa lídrami, ktorí nemusia tlačiť, pretože ťahajú.

Pochopenie mozgu nám umožňuje zvýšiť pracovnú výkonnosť. Vďaka tomuto pochopeniu si môžete vybrať, aké rozhodnutie v danom okamihu urobíte. Vrcholný mentálny výkon si vyžaduje kombináciu znalostí mozgu a schopnosti pozorovať vlastné nastupujúce mozgové procesy. Pokiaľ sa naučíme, ako skvalitniť svoje vlastné myslenie, naučíme sa ovplyvňovať myslenie druhých, čo je dôležitou stránkou lídra. Je dôležité začať premýšľať o našom myslení. Je čas stať sa pozorovateľom toho, ako premýšľame.

Brain based leadership predstavuje pochopenie, ako procesy v ľudskom mozgu ovplyvňujú ľudské správanie. Pomáha jednotlivcom napĺňať svoj potenciál prostredníctvom lepšieho porozumenia tomu, ako funguje ľudský mozog na úrovni jednotlivca, tímu aj systému. 

Brain based leadership je užitočný všade, kde o výsledku či výkone rozhoduje schopnosť ľudí:

  • efektívne (užitočné) premýšľať
  • zvládať samého seba
  • spolupracovať
  • ovplyvňovať druhých

Neuroleadership nadväzuje na neurovedy a využíva ich súčasné poznatky o našom mozgu primárne pre oblasť manažmentu a personálneho riadenia. Neuroleadership využíva zákonitosti neurovedy a snaží sa ich aplikovať do rozvoja manažérskej osobnosti, do pracovných vzťahov s kolegami, v manažérskom tréningu, koučingu a iných poradenských a učiteľských profesiách, kde sa ľudia chcú rozvíjať a využívať všetky poznatky pre svoju myšlienkovú a rozhodovaciu činnosť.

Využívame prvky NeroLeadershipu, aby sme mohli lepšie rozumieť svojim pracovným partnerom a dokázali ich lepšie motivovať. Učíme ich rozumieť ich mozgovým pochodom a procesom rozhodovania, ako riešia svoje problémy, ako zvládajú emócie, ako rozumie komunikačným zákonitostiam, a akých zmien v tom všetkom môžu dosiahnuť. V rámci Neuroleadership využívame prirodzené ľudské potenciály angažovanosti, dôvery, férovosti, istoty, snahy urobiť niečo významné alebo lepšie porozumieť druhým.

Ako je to prakticky možné? Zásadne neradíme (náš mozog to nemá rád, ak si to sám nepraje). Kladieme svojim klientom otvorené otázky, rešpektujeme ich názor, sme k nim féroví, podávame jasné informácie o možných cieľov a budúcich činností, nadväzujeme osobné vzťahy a vytvárame väčší priestor pre ich spoluprácu s druhými, ich osobné premýšľania a vlastnú kreativitu.

Je veľa aj úspešných manažérov, ktorí musia tlačiť na výkon svojich ľudí. Zadávanie úloh a neustálej kontroly výsledkov. Môžu tak dosiahnuť požadované výsledky. Aká je ale cena? Zamestnanci sú frustrovaní, niekedy až apatickí. Manažéri sú vyčerpaní. Môžete sa stať lídrom, za ktorým ľudia idú a chcú plniť zadané úlohy. Lídrom, ktorý vie, ako ľudia myslia v danej chvíli. Lídrom, ktorý využíva poznatky o mozgu pre efektívnu komunikáciu a vedenie ľudí.

  • naučíte sa viesť ľudí s menším úsilím
  • pochopíte myslenie svojich ľudí a vďaka tomu budete efektívnejšie komunikovať
  • získate zručnosť načúvanie v troch rôznych úrovniach
  • naučíte sa podávať nepríjemné informácie ľahko a bezkonfliktné

"Neuroleadership nie je zaručená metóda, ako sa zbaviť problémov cez noc. Učíme vás vedecké poznatky, ktoré sme si sami overili."

"Chcem vedieť viac"

Odporúčame z obchodu e-kniha: Plán + bonusy Ján Dubnička, PCC (ICF)

Ako získať, krok za krokom to, čo chcete, rýchlejšie, ako ste si mysleli, že je to vôbec možné.

19,00 €Do košíku Do obchodu

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.