Individuálne koučovanie

"Každý človek je odborníkom na svoj vlastný život. Všetko, čo hľadáme, máme vo svojom vnútri. Človek má v sebe všetky odpovede."

Každé koučovanie je program šitý na mieru.

Každého človeka vnímame ako odborníka na svoj vlastný život. Preto veríme, že každý človek má v sebe všetky odpovede a vie, kde je tá správna odpoveď.

Koučovanie je cesta plná dobrodružstiev pri objavovaní skrytých možností, silných stránok a rôznych úskalí. Je postavený na predpoklade - kde ste, kde chete byť a čo urobíte s tým, aby ste sa tam dostali. Prináša vyššie uvedomenie si svojich silných stránok a oblastí pre svoj rozvoj.

Koučovanie je proces, ktorý napomáha ľuďom zamerať pozornosť na svoj potenciál, uvedomiť si ho, vytiahnuť ho na povrch, pracovať s ním a nasmerovať ho smerom, ktorým sa chcú uberať. Pozerá sa na to "ako" nie "prečo". Je to cesta k rozpoznaniu a zmene návykov.

Koučovanie je o posune vpred a nie o analýze minulosti. Učí ľudí zodpovednosti voči sebe aj mimo koučovacieho vzťahu. Je to zameranie sa na zmenu, na určitý typ zmeny – pozitívne zameranej zmeny. Je to napomáhanie rozvoju, učeniu a výkonnosti koučovaného. Je o hľadaní motivácie.

Ako pracujeme:

 • Pri koučovaní vytvárame bezpečné prostredie, v ktorom vznikajú nové nápady a riešenia. Je to konverzácia, ktorá mení svet.
 • Koučovaný si nachádza svoje vlastné odpovede - je to proces, ktorý pomáha ľuďom odpovedať si na svoje vlastné otázky. Ja som tu preto, aby som koučovaného podporoval na jeho ceste učenia cez štruktúrovaný prístup kladenia otázok.
 • Koučovanie nie je o hľadaní príčiny problému, je o hľadaní najlepšieho možného riešenia, o upriamení pozornosti na to, kde koučovaný chce byť, zameranie sa na riešenie.
 • Koučovaní začnú veci robiť inak vďaka tomu, že im dávam možnosť, aby využili svoje znalosti iným spôsobom a rozvinuli svoje myslenie v nových smeroch.
 • Koučovanie dáva koučovanému pozitívne posilnenie, neupriamujeme pozornosť na to, čo robí zle, ale naopak, čo sa mu darí, pozitívna spätná väzba posilňuje tvorbu nových návykov.
 • Používame štruktúrovaný results prístup k vytvoreniu zmeny. Používame štruktúry, ktoré napomáhajú koučovanému si uvedomiť svoje emócie, pomenovať ich a pracovať s nimi.

V portfóliu máme viaceré ICF medzinárodne certifikované školy:

 • Brain Based Coaching - Results Coaching Systems (NeuroLeadrship Group Davida Rocka)
  Základný princíp: "NeuroLeadership Group (Results Coaching System™)  na základe poznatkov o fungovaní mozgu definuje koučovanie ako „napomáhanie pozitívnym zmenám zlepšovaním kvality myslenia.“

 • Inner Game Coaching (učil nás ho priamo "praotec" koučovania Timothy Gallwey)
  Základný princíp: "Koučing je nástroj, ktorý umožňuje vyššie využitie potenciálu, odstraňovaním vnútorných bariér koučovaného. Koučovanie uvoľňuje potenciál človeka a umožňuje mu tak maximalizovať jeho výkon. Koučovanie neučí, ale pomáha učiť sa.”

 • Brief Coaching - Solution Focused Coaching
  Základný princíp: "Od riešenia problému k rozvíjaniu riešenia. Hľadanie riešenia nie je viazané na samotný problém. Keď niečo funguje, robme toho viac. Keď niečo nefunguje, robme niečo iné alebo inak. Ale neopravujme, čo nie je pokazené."

"Chcem vedieť viac"

Odporúčame z obchodu kniha: Vytvorte si život, po akom túžite Ján Dubnička, PCC (ICF)

Manuál pozitívneho myslenia. Jednoduché princípy, ako žiť život podľa seba. 

14,65 €Do košíku Do obchodu

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.