Spoznajte komunikačnú inteligenciu

"Neurovedci prišli k záveru, že bez zdravej konverzácie chradneme a umierame. Preto nezdravé rozhovory sú podhubím pre nedôveru, klam, zradu a odcudzenie.”

Najväčšou prekážkou efektívnej komunikácie je ilúzia, že sme si porozumeli. Ľudia majú často dobré úmysly a domnievajú sa, že vedú dobré rozhovory, opak však často býva pravdou. 

Vo väčšine prípadov vstúpime do diskusie a hneď prepneme na autopilota. Nerozmýšľame nad tým, ako komunikujeme. Naše rozhovory nie sú "vedomé".

Pokiaľ si pri rozhovore s človekom, vedome nezvolíme určitý spôsob načúvania, to, čo budeme počuť, potvrdí naše existujúce teórie o ňom.

Nedorozumenia veľmi často vznikajú vtedy, ak reagujeme na niečo iné, než čo druhý zamýšľal komunikovať. Ako príjemcovia nesieme zodpovednosť za to, ako so správou naložíme a ako ju pochopíme.


ČO JE TO KOMUNIKAČNÁ INTELIGENCIA?
Základná premisa komunikačnej inteligencie je: „Dosiahnutie vyššej úrovne a úspechu akejkoľvek spoločnosti (firmy) závisí na kvalite jej kultúry, ktorá závisí na kvalite vzťahov, tie závisia na kvalite rozhovorov. Všetko sa totiž odohráva prostredníctvom komunikácie.“

 • Komunikačná inteligencia nám dáva moc kedykoľvek ovplyvniť našu neurochémiu, moc vyjadriť vlastné vnútorné myšlienky a pocity ostatných takým spôsobom, ktorý môže posilniť vzájomné vzťahy, moc ovplyvniť spôsob, ako interpretujeme realitu (pretože spôsob, akým budeme počúvať určuje, ako budeme rozumieť svetu a aký v ňom uvidíme zmysel).
 • Je to schopnosť viesť rozhovory v atmosfére dôvery, otvorenosti, spolupráce a vzájomného porozumenia. Keďže však pri vstupe do rozhovorov vstupíme a prepíname na autopilota, potrebujeme sa naučiť, ako "vedome" viesť také rozhovory.
 • Spôsob rozprávania a počúvania, ktorý sa zameriava na rast a posilňovanie vzťahov.


ČO JE CIEĽOM KOMUNIKAČNEJ INTELIGENCIE?

 • Cez pochopenie princípov fungovania ľudského mozgu (brain based) sa dokážeme naučiť ako správne zvoliť spôsob rozprávania či počúvania, ktorý sa zameriava na rast a posilňovanie vzájomne obohacujúcich vzťahov.
 • Cieľom komunikačnej inteligencie je dosiahnutie vzájomného porozumenia, hovoriť slovami, ktorých presný význam je zrejmý jednej aj druhej strane.
 • S rozvojom komunikačnej inteligencie si postupne pri rozhovoroch začnete uvedomovať svoje myšlienky a zámery a všímať si, aký má rozhovor vplyv na ostatných.
 • Naučiť sa vstupovať do rozhovoroch "vedome", uvedomovať si filtre a "hot buttons", vedome pracovať s komunikačnými dezilúziami a naučiť sa zamerať svoju pozornosť správnym smerom.
 • Stávame sa vedomými komunikátormi, keď si plne uvedomujeme naše slová (ich silu a dopad), jazyk tela (neverbálnu komunikáciu) a energiu v každej interakcii. Byť vedomými znamená, že sme prítomní a zvedaví, ako sa vyjadrujeme, a aký dopad má naše vyjadrovanie na jednotlivcov aj na celý (energetický priestor).


KEDY SA STÁVA STRATEGICKY VÝZNAMNOU?

 • Ak na jej výslednom efekte závisí vaša existencia : firemná klíma, úroveň dosahovania výsledkov, či motivácia zamestnancov.


ČO PONÚKAME

 • Komunikačná inteligencia v leadershipe
 • Tímová komunikačná inteligencia
 • Komunikačná inteligencia a náročné/zásadné rozhovory


NAUČÍME VÁS:

 • Ako viesť rozhovory v atmosfére dôvery, otvorenosti, spolupráce a vzájomného porozumenia.
 • Ako môžu lídri ovplyvniť neurochémiu ľudí v tíme.
 • Ako viesť rozhovory III. úrovne, teda transformačné rozhovory.
 • Ako "vedome" počúvať a ako "vedome" rozprávať.
 • Postupy, ako môžu jednotlivci, tímy a celé firmy v akejkoľvek situácii načúvať, zapojiť sa do rozhovoru, formovať a ovplyvňovať prítomný okamih a tiež budúcnosť.
 • Postup, ako nadviazať vzťah založený na dôvere, alebo zmeniť vzťah založený na nedôvere na vzťah založený na dôvere.
 • Pochopiť ako sa ľudia v komunikácii vzájomne ovplyvňujú (jednak pod vplyvom stresu, a jednak v pokojnejších obdobiach).
 • Ako dekonštruovať rozhovory, skúmať rozhovory spätne tak, aby ste boli schopní pozrieť sa na ne z iného uhla pohľadu a z meta-pozície.
 • Ako aktivovať výkonné a ľudské schopnosti vyššej úrovne a pomôcť uvoľňiť "šťastné" hormóny.
 • Ako aktivovať ten správny "neurochemický koktail" pri rozhovoroch.

 

"Chcem vedieť viac"

Odporúčame z obchodu kniha: Vytvorte si život, po akom túžite Ján Dubnička, PCC (ICF)

Manuál pozitívneho myslenia. Jednoduché princípy, ako žiť život podľa seba. 

14,65 €Do košíku Do obchodu

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.