Individuálne koučovanie

"Každý človek je odborníkom na svoj život a vie, kde je tá správna odpoveď."

Každého človeka vnímam ako odborníka na svoj vlastný život. Preto verím, že každý človek má v sebe všetky odpovede a vie, kde je tá správna odpoveď.

Koučovanie je cesta plná dobrodružstiev pri objavovaní skrytých možností, silných stránok a rôznych úskalí. Je postavený na predpoklade - kde ste, kde chete byť a čo urobíte s tým, aby ste sa tam dostali. Prináša vyššie uvedomenie si svojich silných stránok a oblastí pre svoj rozvoj.

Koučovanie je proces, ktorý napomáha ľuďom zamerať pozornosť na svoj potenciál, uvedomiť si ho, vytiahnuť ho na povrch, pracovať s ním a nasmerovať ho smerom, ktorým sa chcú uberať. Pozerá sa na to "ako" nie "prečo". Je to cesta k rozpoznaniu a zmene návykov.

Koučovanie je o posune vpred a nie o analýze minulosti. Učí ľudí zodpovednosti voči sebe aj mimo koučovacieho vzťahu. Je to zameranie sa na zmenu, na určitý typ zmeny – pozitívne zameranej zmeny. Je to napomáhanie rozvoju, učeniu a výkonnosti koučovaného. Je o hľadaní motivácie.

Ako pracujem:

  • Pri koučovaní vytváram bezpečné prostredie, v ktorom vznikajú nové nápady a riešenia. Je to konverzácia, ktorá mení svet.
  • Koučovaný si nachádza svoje vlastné odpovede - je to proces, ktorý pomáha ľuďom odpovedať si na svoje vlastné otázky. Ja som tu preto, aby som koučovaného podporoval na jeho ceste učenia cez štruktúrovaný prístup kladenia otázok.
  • Koučovanie nie je o hľadaní príčiny problému, je o hľadaní najlepšieho možného riešenia, o upriamení pozornosti na to, kde koučovaný chce byť, zameranie sa na riešenie.
  • Koučovaní začnú veci robiť inak vďaka tomu, že im dávam možnosť, aby využili svoje znalosti iným spôsobom a rozvinuli svoje myslenie v nových smeroch.
  • Koučovanie dáva koučovanému pozitívne posilnenie, neupriamujeme pozornosť na to, čo robí zle, ale naopak, čo sa mu darí, pozitívna spätná väzba posilňuje tvorbu nových návykov.
  • Používam štruktúrovaný prístup k vytvoreniu zmeny. Používam štruktúry, ktoré napomáhajú koučovanému si uvedomiť svoje emócie, pomenovať ich a pracovať s nimi.

"Keď niečo funguje, robme toho viac, keď niečo nefunguje, robme niečo iné alebo inak. Ale neopravujme, čo nie je pokazené." 

"Chcem vedieť viac"

Odporúčame z obchodu kniha: Vytvorte si život, po akom túžite Ján Dubnička, PCC (ICF)

Manuál pozitívneho myslenia. Jednoduché princípy, ako žiť život podľa seba. 

14,65 €Do košíku Do obchodu

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.