Sebavedomá prezentácia

Staňte sa sebavedomým prezentátorom a rečníkom. Objavte svoju rečnícku silu. Naučte sa presvedčivo prezentovať a rozprávať. Pripravujeme:

'Ak cítite, že vám rečnenie nejde, môžete to zmeniť. Ak cítite, že ste v rečnení dobrí, môžete byť lepší.' (Larry King) 

Ak sa bo­jíte pre­zen­to­vať pred pub­li­kom, nie ste sami. Pre ľudí je to jedna z naj­hro­zi­vej­ších vecí, aká exis­tuje. Ale v dneš­nom svete sa to stáva priam ne­vy­hnut­nos­ťou. Mož­nosť, že ni­kdy v ži­vote pre­zen­to­vať ne­bu­dete, zmizla.

Staňte sa sebavedomým prezentátorom a rečníkom. Objavte svoju rečnícku silu. Naučte sa presvedčivo prezentovať a rozprávať. Ako 'predať' svoje myšlienky s väčšou presvedčivosťou, pútavosťou, sebadôverou a istotou, než ste si kedy dokázali predstaviť. Ako dosiahnuť majstrovstvo v prezentovaní a väčšiu istotu pri vystupovaní pred ľuďmi? Ako svojim rečníckym prejavom zaujať, motivovať, presvedčiť, inšpirovať či pobaviť? 

 • Naučíte sa, ako urobiť svoje vystúpenie pútavým, aby v ľuďoch zanechalo silný zážitok a pamäťovú stopu.
 • Ako ho vystavať tak, aby ste svojich poslúchačov nenudili a nadviazali s nimi emocionálnu väzbu?
 • Zistíte, ako urobiť svoje prezentácie emocionálne, originálne a nezabudnuteľné?
 • Ako vyraziť divákom dych?
 • Ako vybrať správne slová a vystavať účinný príbeh?
 • Ako komunikovať so zápalom a silou?
 • Ako pracovať s hlasom či neverbálnym prejavom?
 • Ako sa vysporiadať s trémou a čo urobiť, ak sa niečo nepodarí alebo zlyhá?
 • Ovládnite váš strach! Nedovoľte, aby Vás obmedzil na ceste za vašimi snami a cieľmi.

Dobrý rečník prenikne do mysle svojich poslucháčov a chytí ich za srdce. Podstatou prezentovania je odovzdať poslucháčom niečo hodnotné. Dôležité je vedieť svoje myšlienky predať a predať ich s ľahkosťou a istotou. A to je zručnosť, ktorá sa dá naučiť. Sebavedomo prezentovať je umenie, ktoré potrebuje ovládať každý z nás. Je to zručnosť, ktorú si môže osvojiť každý z nás. Hoci každý rečník je iný a každá prezentácia je iná, nájdete v nich vždy niekoľko vecí, ktoré majú spoločné. A tie vám na tomto kurze odovzdám.

Intenzívny kurz 'Sebavedomá prezentácia' je vyslovene praktický kurz, na ktorom získate prezentačnú gramotnosť, vďaka ktorej sa naučíte umeniu účinne a presvedčivo rozprávať tak, aby vaše slová mali veľký dopad. Neexistuje jeden jediný správny spôsob, ako predniesť skutočne dobrú reč alebo odprezentovať produkt. Kľúčovou súčasťou kúzla každej skvelej reči, je jej originalita a nezabudnuteľnosť. Správne prednesená prezentácia môže poslucháčov uchvátiť a zmeniť ich pohľad na svet.

'Sebavedomá prezentácia' nie je klasický tréning prezentačných zručností a neobsahuje žiadne nefungujúce teórie. Celé tri dni budeme spolu trénovať, skúšať, testovať a experimentovať. Zoberiem vás za oponuprezentovania, poskytnem vám svoje know-how, ktoré som získal počas 12 rokov moderovania a predstavím iba fungujúce a overené techniky. Pridám špecialitky a chuťovky získane rokmi praxe.

Čo sa na kurze 'Sebavedomá prezentácia' naučíte?

 • Objavíte tajomstvá prezentačnej gramotnosti.
 • Zistíte, ako predať svoje myšlienky presvedčivo a sebavedomo, ako svoje publikum upútať, pobaviť a inšpirovať.
 • Pomôžeme vám objaviť váš vlastný pôsobivý a prirodzený štýl, ktorý vám pomôže získať si vaše publikum.
 • Naučíte sa prezentovať svoje myšlienky pútavo.
 • Naučíte sa ako zapojiť prvky, ktoré sú nevyhnutné pre nezabudnuteľnú prezentáciu alebo reč.
 • Naučíte sa, ako zanechať dobre volenými slovami pamäťovú stopu.
 • Osvojíte si konkrétne techniky na prácu s trémou.
 • Vyskúšate si, ako pracovať s hlasom a aká by mala byť reč vášho tela, aby vaše vystúpenie či prezentácia pôsobili sebaisto.
 • Získate väčšie sebavedomie a sebadôveru.

KEDY: pripravjeme...

KDE: Bratislava

PRE KOHO: Pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť prezentovať svoje myšlienky s väčšou presvedčivosťou, pútavosťou a sebadôverou. Pre všetkých, ktorí chcú získať väčšiu istotu pri vystupovaní pred ľuďmi a naučiť sa, ako svojim rečníckym prejavom zaujať, motivovať, presvedčiť, inšpirovať či pobaviť.

Mám záujem
Odporúčame z obchodu kniha: Chce to LEN odvahu! Ján Dubnička, PCC (ICF)

Spoznajte účinné rady a techniky, ako prekonať strach, vybudovať si sebadôveru a získať mentálne svaly.

16,65 €Do košíku Do obchodu

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.