Abeceda koučovania: B ako backtracking Nedeľa, 5. Február 2017  Autor: Ján Dubnička
Prečítané: 1823 x

„Stačí len trocha nesprávne pochopenie toho, čo sa snažíme povedať, a náš rozhovor môže ľahko a rýchlo zísť z cesty.“ Dnes by som vám rád v rámci seriálu o koučovaní predstavil jeden z veľmi užitočných nástrojov kouča 'backtracking'.  Backtracking je spôsob aktívneho počúvania a sumarizovania toho, čo koučovaný povedal. Backtracking znamená parafrázovanie použitím kľúčových slov klienta. Backtracking je schopnosť sumarizovať klientovu situáciu spôsobom, kedy sa kouč zameria na kľúčové body v klientovych vyhláseniach. Preferuje pritom chronologické poradie. Je veľmi dôležité, aby kouč počas 'backstrackingu' používal klientov spôsob rozprávania, časti z jeho reči tela a slová, ktoré majú kľúčový význam. To umožňuje koučovi budovať hlbší vzťah s klientom, založený na vzájomnej dôvere. Je veľký rozdiel medzi 'backtrackingom' a 'parafrázovaním'. Pri backtrackingu používame ako kouči klientove slová, pri parafrázovaní sumarizujeme povedané vlastnými slovami. Backtracking je veľmi dôležitý nástroj kouča, ktorý slúži na preskúmanie toho, ako koučovaný vníma svoju realitu. Backtracking ako nástroj teda kouč používa: K vybudovaniu dôvery medzi koučom a koučovaným. Keď sa kouč cíti byť zmätený. Keď potrebujeme viac informácií. Keď chce zhrnúť a pripomenúť predchádzajúcu konverzáciu. Keď chce naznačiť, že pozorne počúva Pri akých situáciach v komunikácii používate backtracking vy? Budeme sa tešiť na vaše názory, pripomienky, vyjadrenia. Môžete nám ich napísať priamo pod príspevok.

Celý článok
Abeceda koučovania: A ako aktívne počúvanie Sobota, 21. Január 2017  Autor: Ján Dubnička
Prečítané: 1734 x

„Máme dve uši a jeden jazyk, aby sme viac počúvali a menej hovorili.“ (Diogenes) Každý človek vníma a interpretuje jednotlivé situácie vždy subjektívne, pretože každá interpretácia vnímaného podlieha pôsobeniu nevedomých faktorov (ciele, záujmy, potreby, očakávania, podobnosti a rozdiely medzi nami a druhými, predsudky). Konštrukcia reality sa deje v troch krokoch:1. Vnímame fakty zaznamenané zmyslami (zrak, sluch, čuch, chuť a hmat). Fakty prechádzajú cez filtre. Rozdielne filtre vedú k rôznemu výberu faktov.2. Dodávame vnímaným faktom určitý význam.3. Završujeme našu konštrukciu skutočnosti – podľa dodaného významu - „vhodný“ pocit Radšej ako aktívne počúvanie používam výraz „načúvanie potenciálu“, pretože pre mňa znamená nasledovné: Otvoriť dvere Poskytnúť priestor Byť 100% s druhou osobou Vnímať, čo nebolo vyslovené Pozerať sa ďalej, ako sa dá Veriť v druhého, pokiaľ to nerobí sám Nechcieť druhého zmeniť Dokázať mlčať Nenechať sa ovládať tým, čo chcem povedať Riskovať Načúvať sám sebe Chcete podporovať druhých na ceste za ich úspechom? Pomôcť im rásť a napredovať? Alebo máte chuť podporovať sami seba na ceste za svojím úspechom pomocou sebakoučovania?Kliknite na tento odkaz a zistite viac. Načúvať potenciálu je dobrodružstvo. Znamená: Načúvať veľkoryso Načúvať, čo majú ľudia na mysli Načúvať na všetkých úrovniach Načúvať bez hodnotenia Počuť energiu v slovách – vývoj energie Schopnosť pochopiť význam povedaného v kontexte s túžbami hovoriaceho Napomôcť druhému spoznať podstatu toho, čo rieši Schopnosť plne sa sústrediť na to, čo druhý hovorí či nehovorí Načúvať veľkoryso Počúvať sústredene – načúvajte ľuďom tak, že im dávate najavo, že ich počujete (občasné tiché „mh“ alebo malé „hmm“. Načúvať s empatiou – vcíťte sa do situácie, z ktorej hovoriaci vychádza (napr. predstavte si samého seba v danej situácii) Načúvať bez prerušovania – je dôležité prijať všetko, čo vám chce hovoriaci povedať bez toho, že ho budete prerušovať  Načúvať, čo majú ľudia na mysli Načúvať bez domnienok– je jednoduché si nesprávne interpretovať, čo chcú ľudia povedať, pokiaľ túto informáciu filtrujeme cez naše vlastné predpoklady Načúvať na všetkých úrovniach Načúvať slovám– slová, ktoré hovoriaci používa, vám dávajú možnosť nahliadnuť do spôsobu jeho myslenia Načúvať emóciám– tón hlasu prezrádza, čo cíti Načúvať reči tela – to prezrádza veľa o tom, čo si ľudia myslia. Načúvať bez hodnotenia Počúvať bez pokušenia reagovať na slová, ktoré obyčajne spúšťajú nejakú reakciu Načúvať z hľadiska ich záujmu– všetci máme nejaký svoj vlastný záujem, keď načúvame ostatným a väčšinou si to ani neuvedomujeme (vyzerať múdro, byť obľúbený, získať ich na svoju stranu atď.) Objavte, ako efektívne a účinne koučovať, viesť a motivovať ľudí. Získajte väčšie sebavedomie a sebaistotu pri koučovaní, osvojte si (len) fungujúce koučovacie nástroje a techniky a posuňte vaše koučovacie zručnosti a koučovací štýl na vyšší level. Viac info tu. Ako k načúvaniu ľuďom pristupujete VY?  Načúvanie vnímate ako príležitosť: Vyzerať inteligentne Zdať sa zábavným Zistiť, ako vyzerať dôležito Získať informácie Vnímať vonkajšie zvuky ako iný zvuk, hudba atď. Dozvedieť sa, čo sa deje s druhou osobou Venovať sa vlastným myšlienkám a druhú osobu vôbec nepočúvať Zistiť, ako by ste mohli pomôcť Pochopiť problém K zisteniu, ako môžete získať prospech A aký je teda najúčinnejší spôsob načúvania ľuďom, keď chceme, aby dosahovali čo najlepšie výkony, rozvíjali sa a rástli? Načúvať ľuďom, aby sme v nich odhalili skrytý potenciál Načúvať ľuďom pozorne Veriť v ľudí Povzbudzovať a podporovať druhých, aby boli čo najlepší Načúvať ľuďom, aby sme mohli skúmať ich myšlienky a predstavy Sme plne prítomní a plne sústredení Prvý krok k objaveniu pozitívnej zmeny u druhých je očakávať ju. Staňte sa majstrami v aktívnom počúvaní. Objavte tajomstvá koučovacieho nastavenia mysle a neposudzujúceho počúvania. Ochutnajte koučovanie na vlastnej koži.Kliknite sem a zistite podrobnosti. Počujeme to, čo predpokladáme, že budeme počuť. Venujeme zvláštnu pozornosť očakávaným vnemom, tomu, čo čakáme, že uvidíme, budeme počuť, pocítime alebo ochutnáme. „To, čo vnímame, je kombináciou našich pocitov a pamäťou riadených predpovedí nášho mozgu.“ (Jeff Hawkins) „Pokiaľ si pri rozhovore s človekom, ktorého poznáme, vedome nezvolíme určitý spôsob načúvania, to, čo budeme počuť, potvrdí naše existujúce teórie o ňom.“ (Jeffrey Schwartz) Zvolte si tzv. „konštruktívne počúvanie“. Koučovanie je aj o tom, byť zvedavý, ale nie pre seba. Byť zvedavý pre klienta. Je skutočne dôležité si povšimnúť, na čo svoju pozornosť zameriavame. Každý počúvajúci si vyberá len niečo z toho, čo hovoriaci povedal a to ďalej rozvíja. Kľúčovou otázkou je, čo kouč vyberá a na čo z toho všetkého, čo klient hovorí, reaguje. A to je priestor pre vaše zamyslenie sa. „Počúvate ma, alebo len čakáte, kým na vás konečne príde rad a budete môcť prehovoriť?“ (Robert Montgomery) Ak sa vám náš článok páčil alebo aj nepáčil, máte chuť k nemu pridať svoj názor či spätnú väzbu, urobte tak priamo v komentároch pod príspevkom.

Celý článok
Ako dostať pod kontrolou svoj vnútorný dialóg? Piatok, 13. Január 2017  Autor: Ján Dubnička
Prečítané: 2885 x

Každý z nás o sebe premýšľa a rozpráva sa sám so sebou. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako sa sami so sebou rozprávate? Sabotujete sa vetami: To som nemal /a hovoriť...Nechcem to...Nemá ma rada...Nikdy to nedokážem...Nemám na to...Nie som dosť dobrý...Vždy chodím neskoro...? Tento typ obmedzujúcich myšlienok nás na ceste k úspechu brzdí. Vedomým riadením a nasmerovaním svojho vnútorného dialógu môžete prevziať kontrolu nad svojimi myšlienkami, pocitmi a skutkami. V hociktorej chvíli sa môžete rozhodnúť, že negatívnu myšlienku nahradíte pozitívnou. (Viem to urobiť...Som schopný...Mám na to...Keby som niečo nevedel, nájde sa niekto, kto mi poradí). O tom, či svoje myšlienky počúvate a budete s nimi súhlasiť totiž rozhodujete len VY. Spôsob, akým k sebe hovoríte a vysvetľujete si veci, vo veľkej miere určuje, aký máte pocit z toho, čo sa deje okolo vás. Prinúťte sa vedome myslieť a hovoriť iba o veciach, ktoré vo svojom živote chcete a držte svoju myseľ mimo vecí, ktoré nechcete. Zmeňte svoje myslenie a posuňte sa od života „mohol by som' k uskutočneniu toho, čo v živote naozaj chcete. Je nutné posunúť sa od „nie som schopný' k „schopnosti a zvládnutiu'. Očakávajte, že častejšie uspejete, ako zlyháte. Že častejšie vyhráte, ako prehráte. Očakávajte, že z každej skúsenosti niečo získate. V každej situácii vedome hľadajte niečo, čo sa z nej môžete naučiť alebo dozvedieť o sebe. A potom s tým pracujte ako s cennou informáciou.

Celý článok
3 pravidlá, ako premeniť negatívny stres na pozitívny úspech Sobota, 7. Január 2017  Autor: Ján Dubnička
Prečítané: 1961 x

Často sa snažíme ovplyvňovať veci, s ktorými nemôžeme nič urobiť. Veľmi málo sa snažíme ovplyvňovať to, čo v našich silách je.“ Stres je ako biliardová guľa, do ktorej narazila iná guľa. Veľa ľudí, ktorí sú v strese, sa správa veľmi podobne. Niečo ich „šťuchne“ a oni sa dajú do pohybu – nie tam, kam by chceli, ale tam, kam ich nasmeroval náraz, ktorému boli vystavení. Byť ako biliardová guľa je stresujúce. Život v takom prípade pozostáva z vyčkávania na to, kedy nás opäť niečo zasiahne a postrčí do ďalšieho prepadliska. Čo ak sme dostatočne stabilní, takže s nami nič z toho, čo nás zasiahne, nepohne? Čo ak sa určitým smerom pohneme iba vtedy, keď sa preto rozhodneme my sami? Na to, aby ste sa stali nezastaviteľnými v dosahovaní svojich cieľov, nevyhnutne potrebujete dostať pod kontrolu svoje myšlienky a tým pádom mieru stresu. Pretože práve náš spôsob myslenia môže spôsobiť na jednej strane stres. ale na strane druhej v konečnom dôsledku rozhodnúť o tom, ako sa na vašej ceste budete pohybovať, akým smerom, akou rýchlosťou a či vôbec, či to bude cesta príjemná alebo plan stresu. Ale najmä ako budete vnímať to, čo vás na tej ceste stretne a ako sa k tomu postavíte či aké zaujmete stanovisko. Už ste počuli, že kam smerujete vaše myšlienky, na čo sústreďujete svoju pozornosť, toho viac vnímate a vidíte? Je to pravda. Čím viac myslíte negatívne, tým viac negatívneho vidíte. Čím viac je vaša myseľ naplnená pozitívnymi alebo rastovými myšlienkami, tým viac toho príjemného a pozitívneho sa vám deje a tým viac vidíte možností a príležitostí. Čím viac veciam a situáciám dovolíte, aby vás stresovali, tým viac stresu budete zažívať. Je to take jednoduché. Jednajte ako bojovník. Rozmýšľajte a jednajte proaktívne. Zoberte svoju budúcnosť do vlastných rúk. Uskutočňujte veci, namiesto toho, aby ste čakali a dúfali, že sa uskutočnia samé. Ak ste nespokojní s nejakou časťou svojho života, vy nesiete zodpovednosť za to, aby sa to zmenilo. Zdvihnite zadok, pustite sa do práce a niečo s tým urobte. Buďte bojovníci a nie obete, ktoré čakajú, až sa im nejaká budúcnosť prihodí. Teda v prípade, že na to máte vplyv, že to máte pod kontrolou. “Čím viac cítite, že máte kontrolu nad tým, čo sa vám v živote deje, tým máte väčší pocit osobnej sily, sebadôvery a sebavedomia. Keď začnete prijímať zodpovednosť za všetko, čo sa vám v živote stane, začnete v sebe vidieť víťaza, architekta vlastného života, a nie obeť.” Osvojte si postoj aktívneho človeka, ktorý berie budúcnosť pevne do svojich rúk, ktorý si budúcnosť vytvára. Správny postoj môže vyzerať aj tak, že si budete uvedomovať, že problémy sú jednoducho všade a každý z nás má nejaký problém. Ťažkostiam života sa nikto nevyhne. Čo však v konečnom dôsledku rozhodne o vašom úspechu či neúspechu, je to, ako sa na problém pozeráte, nie problém samotný. To, ako sa na problémy pozeráme, ovplyvňuje to, ako k nim pristupujeme. Keď si od problému odstúpite (doslovne alebo obrazne), môžete o ňom získať lepší prehľad. Odosobníte sa od neho. Môžete si sami vybrať, ako sa k problémom postavíte. Môžete im dovoliť, aby vás oslabili a spôsobili vám stres, alebo ich môžete použiť k vytvoreniu niečoho užitočného a zmysluplného. Všetko je len a len na vás a na vašom rozhodnutí.. Tu sú tri tipy problémov s ktorými sa môžeme vo svojom živote stretnúť. Problémy, na ktoré máme 100% vplyv – veci, ktoré máme pod absolútnou kontrolou (napr. naše správanie, myslenie).Hovoríme o zone absolútneho vplyvu. Tieto problémy vyriešime tak, že „sa“ zmeníme, teda zmeníme svoje návyky, postoje, spôsob premýšľania, uhol pohľadu, reakcie a rozhodnutia. Problémy, na ktoré máme iba čiastočný vplyv (0,1% - 99,9%)  – veci, ktoré máme iba čiastočne pod kontrolou -  (správanie iných ľudí). Je to zóna čiastočného vplyvu.  Tento typ problémov dokážeme vyriešiť iba tak, že svoj vplyv začneme uplatňovať inak. Problémy, na ktoré nemáme žiaden vplyv – veci, ktoré nemáme pod kontrolou (napr. naša minulosť či momentálna situácia). Môžeme hovoiť o zone záujmu, pretože môže byť zaujímavé s aim chvíľu venovať, ale určite to neprinesie nič užitočné. Moje odporúčanie - prestať sa nimi trápiť, rozoberať ich a hľadať vinníka. Jednoducho sa s nimi zmierme a vnímajme ich ako fakt.   Vaša schopnosť riešiť problémy, ale najmä rozpoznať čím sa skutočne zaoberať a čím nie, rozhodne o kvalite vášho života. Naučte sa riešiť iba to, čo riešiť dokážete. Aby ste v živote uspeli, je nevyhnutné uvedomiť si, čo naozaj ovplyvníte a čo nie. Zaoberajte sa iba tým, čo ovplyvníte a ostatné veci „hoďte“ za hlavu a nezaoberajte sa nimi. Neplytvajte svoju energiu na riešenie vecí, ktoré riešiť nedokážete. Nemôžete si vždy vybrať, čo sa vám prihodí, ale vždy si môžete vybrať, čo sa prihodí vo vašom vnútri. Svoje odozvy na to, čo sa vám deje, máte plne pod kontrolou a je len na vás, ako sa postavíte k tomu, čo sa vám v živote prihodí. Denne sa dejú veci, mnohé z nich sú také, na ktoré nemáme žiaden alebo len minimálny vplyv, niektoré sú príjemné a iné veľmi nepríjemné. Alebo aby som bol presnejší, sú presne také, ako sa k nim postavíte, akú sa rozhodnete dať im nálepku či hodnotu.  Sú take, aký im prisúdite význam vo vašom živote. Naučil som sa veci pozorovať a vnímať, nehodnodtiť, neposudzovať, iba upravovať na základe pozorovania. Snažte sa ovplyvňovať iba to, na čo máte vplyv. Mnoho ľudí sa snaží ovpyvňovať veci, s ktorými nemôže nič robiť. Veľmi málo sa snažia ovplyvňovať to, čo v ich silách je – myšlienky, postoje, voľby a konanie. Vždy keď sa mi niečo deje, tak sa vedome zamýšľam nad tým, čo v danej situácii mám pod kontrolou a čo naopak pod kontrolou nemám. A na základe toho upravujem svojej myslenie o danej situácii a následne svoje konanie. Tu sú tri pravidlá, ktoré vám pomôžu zmeniť energiu odoberajúci stres na úspech:Pravidlo č. 1 - Akceptujte to, čo nedokážete zmeniť. Akceptujte to, na čo nemáte žiaden vplyv. Všetko, čo sa vám v živote až do tohto momentu udialo, je nezmeniteľné. Je to história. Je to minulosť. Najväčšia strata energie, ktorá navyše spôsobuje obrovský stres, je pozerať sa späť do minulosti, ľutovať všetky stratené príležitosti a nariekať nad všetkým tým, čo ste mohli v minulosti urobiť, ale neurobili ste to. Alebo donekonečna riešite, ako vám ľudia ublížili. Ak živíte v sebe hnev a zášť a premýšľate o pomste, oberá vás to o tony energie, ktorú by ste mali radšej venovať tomu, čo ovplyvniť dokážete, a to je váš budúci úspech. Úspech je jediná akceptovateľná forma pomsty. Snahou o odpustenie osobám, ktoré vám spôsobili bolesť sa stávate voľnými a dovoľujete si žiť život, po akom túžite. Čo môžete urobit? Napíšte si na papier všetky veci, ktoré sa vám stali v minulosti a ktoré vás ťažia, trápia vás alebo vám spôsobujú bolesť. Naozaj všetky. Neponáhľajte sa, zoberte si na to toľko času, koľko potrebujete. Keď ich napíšete, pokrčte papier a jednoducho ho vyhoďte do koša na odpadky. Verte či nie, uľaví sa vám. Symbolizuje to rozhodnutie, že ste nechali odísť minulé nešťastia a trápenia. Pravidlo č. 2 - Zmeňte to, čo zmeniť dokážete. Zmeňte to, na čo máte vplyv.Zmeňte svoj spôsob myslenia. Zmeňte vaše reakcie na to, čo iní hovoria a robia. Môžete kontrolovať svoje myšlienky, rozhodnutia a činy. Môžete zmeniť, ako budete vnímať všetko, čo vás na ceste životom postretne. Či budete vnímať svoje úspechy a silné stránky, alebo zameriate svoju pozornosť na neúspechy a nezdary. Čo môžete urobit? Napíšte si na papier minimálne jednu vec, ktorú urobíte už zajtra a ktorá vám pomôže byť viac v pohode a prežiť deň bez stresu. Pravidlo č. 3 - Vyhnite sa tomu, čo nie ste ochotní akceptovať.Nájdite spôsob, ako nebudete akceptovať neznesiteľné, nepríjemné, stresujúce, ubližujúce alebo nebezpečné správanie a prostredie. Buďte bdelí a v strehu. Vnímajte všetky negatívne situácie, ktoré môžu byť nebezpečné pre vaše zdravie, osobnú istotu, vnímajte finančné špekulácie alebo to, čo môže byť nebezpečné pre vaše vzťahy. Čo môžete urobit? Napíšte si na papier, ktoré vaše zvyky alebo zvyky ostatných, prípadne prejavy správania sú pre vás neakceptovateľné a vyhnite sa im už od zajtra. Vymyslete, ako s aim vyhnúť. Ako nedovoliť, aby vám ubližovali a brzdili vás na vašej ceste za úspechom. Ak sa vám náš článok páčil, alebo aj nepáčil, alebo máte chuť nám k nemu čokoľvek povedať či zazdielať svoju vlastnú skúsenosť, urobte tak v komentároch priamo pod príspevkom. 

Celý článok
10 dôvodov, prečo sa nikdy nevzdávať Nedeľa, 25. December 2016  Autor: Ján Dubnička
Prečítané: 2942 x

„Odvaha spojená s energiou a vytrvalosťou, premôže aj neprekonateľné ťažkosti, dodá silu, dôraz a nepripustí žiaden ústup.“ (Samuel Smiles) Tí, čo ma poznajú tak vedia, že celý môj život sprevádza citát „Never give up – Nikdy sa nevzdávaj“. Mám ho v mailovom podpise, volá sa tak môj úspešný seminár, často toto slovné spojenie používam v dennej komunikácii a aj moja fanúšikovská stránka na facebooku nesie tento názov.  Úspech sa nedá dosiahnuť bez toho, aby ste neprešli skúškou vytrvalosti. Je to niečo ako „skrytý sprievodca, ktorého úlohou je skúšať ľudí prostredníctvom najrôznejších znechucujúcich skúseností. Tí, ktorí sa po porážke dokážu pozbierať a skúšajú to ďalej, dorazia do cieľa.“  Ak padnete na zem, nie je dôležité to, ako hlboko ste padli, ale ako rýchlo a vysoko vyskočíte. Zaviažte sa už teraz, že vás nezastaví ani fakt, že vám niečo nevyjde, že sa vám niečo nepodarí tak, ako ste predpokladali alebo očakávali. Odmietnite sebaľútosť a odmietnite obviňovať druhých a vymýšľať si výhovorky. Skôr hľadajte dôvody, ako ste vy zodpovední za to, čo sa vám stalo, ako ste vy k tomu prispeli. Tu je 10 dôvodov, prečo by ste sa nikdy nemali vzdávať.1. Ak ste živí, tak všetko je možné. Jediným dôvodom pre to, aby ste sa vzdali a kapitulovali, je smrť. Pokiaľ žijete, stále sa môžete snažiť uskutočniť svoje sny a dosahovať svoje ciele. A to, či sa budete snažiť alebo nie, máte absolútne vo svojich rukách. Je to vase rozhodnutie, je to vasa voľba. 2. Úspech znamená prax. Buďte realisti. Buďte si vedomí toho, že pravdepodobnosť, že niečo zvládnete na prvý pokus je skutočne malá. Je potrebný čas a postupné získavanie skúseností, aby ste sa naučili ako na to. A pri skúšaní a experimentovaní, človek robí aj chyby. To k procesu učenia sa a rastu patrí. Dôležité je, čo s nimi urobíte. Či sa z nich poučíte, zoberiete si z nich to dôležité pre seba, teda ponaučenie a necháte, aby vás posilnili, alebo naopak, budete ich vnímať ako dôvod na zastavenie sa a návrat späť do komfortnej zóny. Úspech to je prax. Úspech to je experimentovanie a objavovanie. 3. Ste silnejší ako si myslíte. Jeden z najznámejších citátov Michaela Jordana znie: “Netrafil som kôš asi deväťtisíckrát, prehral som asi 300 zápasov, 26 krát na mne závisel výsledok celého zápasu, ale ja som môj tím sklamal. Vo svojom živote som bol často neúspešný a práve preto som úspešný. Uvažujte, ako je možné, že človek, ktorý veľakrát zlyhal, nakoniec uspel? Pretože má v sebe obrovský potenciál, obrovskú silu, neutíchajúce zdroje. Objavte svoju vnútornú silu a silné stránky na dovolenke v nádhernej Portoroži. Viac info nájdete kliknutím na tento odkaz. 4. Dokázal to už niekto pred vami? Ak to, o čo sa snažíte vy, už niekto pred vami dokázal, potom je viac než isté, že to dokážete aj vy. Aj keď viete hoc len o jedinom človeku na svete, ktorému sa to podarilo. Je to dosť silný dôvod na to, aby ste to ani vy nevzdali. A ak to nikdy nikto pred vami nedokázal, nie je dôvod vzdať sa, buďte prvý, kto to zvládne. Neúspech prichádza iba vtedy, keď sa vzdáte a vy ste jediný kto rozhoduje o tom, kedy alebo či vôbec sa vzdáte. 5. Veriť v seba je voľba. Ak máte byť úspešní vo vytváraní života svojich snov, musíte veriť, že ste schopní niečo dokázať. Musíte veriť, že máte správny materiál, že ste schopní uskutočniť to, čo chcete. Musíte veriť v seba a svoje schopnosti. Nezáleží na tom, či to nazývate sebadôverou, sebaistotou alebo sebavedomím, je to hlboko zakorenená viera, že máte to, čo je potrebné – schopnosti, vnútorné zdroje, silné stránky, talent a zručnosti, aby ste dospeli k žiaducim výsledkom. 6. Dokážete vyriešiť nedokončené úlohy. Vyriešte všetko, s čím ste sa doteraz nevysporiadali, uzavrite nedokončené veci. Ak ich nevyriešite a necháte ich aj naďalej narastať, budú znižovať vašu sebadôveru a sebavedomie a nakoniec vás úplne pohltia. Postavte sa problémom tvárou v tvár. Priznajte si, že niečo nefunguje a začnite na tom pracovať. Urobte si zoznam všetkých nedokončených úloh alebo/a nefungujúcich vecí zo všetkých oblastí vášho života – váš fyzický stav, intímny život, rodina, vzťahy, kariéra, financie, zmysel života, domáce prostredie. 7. Ste schopní zabojovať s vašimi najväčšími obavami. Položte si otázku: „Čo je to, čoho sa naozaj bojím?“, „Z čoho mám skutočne strach?“  Všetky odpovede, ktoré vám napadnú, si zapíšte. Počas tohto cvičenia spoznáte samých seba a zistíte prečo a ako sabotujete svoj úspech. Ujasníte si mnoho vecí. Akonáhle si pomenujete to, čoho sa bojíte, môžete začať pracovať na tom, ako váš strach zmierniť alebo odstrániť. „Čo môžem urobiť na to, aby som to prekonal/a alebo zmiernil/a?“ 8. Predstavte si, že sa k Zemi nezadržateľne rúti meteorit. Na sekundu presne, za 7 dní, kompletne zničí celú planétu. Niet úniku. Ako strávite posledných 7 dní? Čo presne budete robiť? Bude to presne to, čo robíte teraz, alebo to bude niečo kompletne iné? Alebo inak. Keby bol dnešok váš posledný deň v živote, chceli by ste urobiť to, čo sa dnes chystáte urobiť? Za čo platíte vo svojom živote vyššiu cenu? Za to, že necháte všetko bežať tak, ako to je teraz, že sa vzdáte alebo za to, že naštartujete cielený proces zmeny s vyhliadkou úspechu? Chcete podporovať druhých na ceste za ich úspechom? Objavte, ako efektívne a účinne koučovať, viesť a motivovať ľudí.Získajte väčšie sebavedomie a sebaistotu pri koučovaní. Osvojte si (len) fungujúce koučovacie nástroje a techniky.Posuňte vaše koučovacie zručnosti a koučovací štýl na vyšší level.Kliknite na tento odkaz a zistite viac. 9. Rozhodnutie máte vo svojich rukách. To, či vo vašom živote ostane všetko tak, ako doteraz alebo či sa niečo zmení, je vaše rozhodnutie. Je to o vašom postoji, o tom, ako sa na to budete pozerať. O tom, ako zmenu vnímate. Zmeňte postoj k prínosom, nie k stratám. Definujte zmeny, na ktoré sa môžete tešiť. Zamerajte pozornosť na to, čo pozitívne vám prinesú, aký budú mať dopad na váš život? Je to o vašom postoji, či zmenu budete vítať alebo nenávidieť. Nečakajte na to, až bude všetko v poriadku, nikdy nebude totiž všetko dokonalé. Začnite hneď teraz. Väčšina životných problémov má jednoduché riešenie – pozrite sa na ne s určitým odstupom a z rôznych uhlov pohľadu. Položte si otázku: „Čo musím urobiť preto, aby som sa mohol/la stať tým, kým chcem byť?“  Neostávajte zaseknutí v nejakej časti vášho života a netvárte sa, že to nie je až také zlé. Neklamte samých seba a neodôvodňujte si vlastnú nečinnosť tým, že sa chcete vyhnúť strachu z rizika. Už vopred sa pripravte na to, že pri každom zisku niečo stratíte a vnímajte to ako cenu, ktorú je potrebné zaplatiť za to, že vo vašom živote nastane pozitívna zmena. Ľudia sa zmenám bránia, pretože to od nich vyžaduje opustiť „komfortnú zónu“ a urobiť často krok do neznáma. Vyžaduje si to od nich „napnúť sily“ a robiť veci inak, ťažšie, náročnejšie. Ľudia sa boja, čo zmenou stratia a rovnako sa zmenám bránia zo strachu z neznámeho. Desí nás to, čo nepoznáme. Ale uvedomte si, že jediná vec, ktorej by sme sa mali obávať, je strach samotný, ktorý nás paralyzuje a drží v nehybnom stave na jednom mieste. 10. Úspech prichádza meter pred porážkou. Nikdy neviete či už nie ste meter od zlata. Často, keď cítite, že to chcete vzdať, nachádzate sa blízko k tomu, aby ste urobili veľký krok dopredu. V každom okamžiku svojho života na nachádzate iba jediný krok od úspechu. Dajte nám vedieť, ako sa vám článok páčil. Napíšte svoj názor priamo do komentárov pod tento príspevok.

Celý článok
Odporúčame z obchodu kniha: Vytvorte si život, po akom túžite Ján Dubnička, PCC (ICF)

Manuál pozitívneho myslenia. Jednoduché princípy, ako žiť život podľa seba. 

14,65 €Do košíku Do obchodu

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.