4 zásady, ktorými si získate svoje okolie Sobota, 13. Júl 2019  Autor: Zuzana Valigová
Prečítané: 604 x

Jednanie s ľuďmi je pravdepodobne najčastejší problém, s ktorým sa človek v živote stretáva. A je jedno, či do kontaktu s inými prichádzate len v súkromí, alebo aj v práci. Občas si však neuvedomíme, čo je dôležité v očiach iných ľudí, keď s nimi komunikujeme. Pokúšame sa ľuďom okolo nás porozumieť, riešime ako s nimi vychádzať, ako sa stať obľúbenými. Ako na to? Popíšeme si štyri základné zásady, ktorými si získate svoje okolie. 1. ZáujemNevyhnutnosťou k funkčným vzťahom je záujem o ľudí, s ktorými prichádzame do kontaktu. Je prirodzenejšie hovoriť o tom, čo zaujíma nás než o veciach, ktoré zaujímajú druhých. Niekto má jednoducho v sebe zakódované, že je skôr bútľavou vŕbou ako rozprávačom, iní sa musia naučiť aktívne počúvať a pýtať sa. Pýtajte sa ako sa im darí, čo majú nové, pýtajte sa na rodinu, na realizáciu plánov, reagujte na veci, o ktorých ste sa rozprávali v minulosti. Otázky plné záujmu preukážu dotyčným, že sú pre nás dôležití. Môžme sa na to pozrieť aj ako na príležitosť obohatiť sa o nové informácie z oblasti, v ktorej nie sme doma. 2. PrijatieKaždý má svoje chyby. Je zbytočné kritizovať, pretože kritika vyvoláva obranný postoj a dáva klapky na uši a oči. Dá sa povedať, že je dokonca nebezpečná, lebo zasahuje najcitlivejšie miesto - sebahodnotu. Kritikou spravidla nedosiahneme trvalé zmeny, práve naopak, vyvoláme odpor. Kedykoľvek, keď budete komunikovať s iným človekom nezabudnite na to, že to nie je logická bytosť, ale osoba plná emócií, skúseností a hrdosti. Prijatím dotyčného takého, aký je, mu prejavíme jedinečnosť, hodnotu a akceptáciu. Nemusí sa pretvarovať lebo vie, že poznáte jeho chyby a rešpektujete jeho osobnosť. 3. OcenenieMnoho filozofov, mysliteľov, spisovateľov ba dokonca celé psychoterapeutické smery a teórie považujú za základnú motivačnú zložku správania ľudí túžbu po dôležitosti. Snaha stať sa doceneným, pochváleným, významným v očiach iných, nie v zmysle slávy, ale v zmysle zadosťučinenia. Dokonca jedným z najčastejších dôvodov rozvodu je nedostatok uznania. Niekedy svojich blízkych a všetko to, čo robia, považujeme za samozrejmosť, a zabúdame dávať najavo, ako vysoko si ich ceníme. Nie je ťažké povedať "Ďakujem, vážim si to". Ocenenie má magické účinky na sympatie a funkčnosť vzťahov. 4. ÚprimnosťAj ocenenie musí byť úprimné. Povrchné lichôtky zvyčajne nezaberú. Aký je teda rozdiel medzi ocenením a lichôtkami? Ocenenie je úprimné a vychádza zo srdca, pričom lichôtky sú neúprimné a vychádzajú z úst. To prvé je všeobecne uznávané, to druhé opovrhované. Rovnako ako klamstvá a zavádzanie. Je lepšie priznať, že som zabudol na stretnutie, ako vymyslieť päťminútový príbeh o strastiplnej ceste, keď sme stratili kľúče od bytu, zachraňovali sme mačiatka, cestou nám do auta niekto vrazil a ešte sme dostali aj pokutu. Jednoduchý kľúč k úspechu: "Prepáč, zabudol som." Úprimnosť je často najdôležitejšou súčasťou medziľudských vzťahov a je jedno, či v súkromí alebo v práci. Pamätajte, úprimnosť buduje charakter. Načo nám je 100 nepriateľov, keď môžeme mať 100 priateľov? Namiesto toho, aby sme odsudzovali druhých, pokúsme sa ich pochopiť. Chápať a odpúšťať vyžaduje vysokú dávku charakteru a sebakontroly, ale môže nám priniesť pozitívnu vlnu sympatií blížiacu sa z každej strany. Chcete na nej surfovať? Osvojte si 4 zásady, ktorými si získate svoje okolie.

Celý článok
Self-monitoring. Riadite sa viac podľa okolia alebo na základe vlastných pocitov? Streda, 18. Apríl 2018  Autor: Zuzana Valigová
Prečítané: 1878 x

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, aký život máte? Keby nastala vaša posledná chvíľa, boli by ste so svojim životom spokojní? SEBAPOZNANIE je základným bodom k prijatiu svojho JA. Viete kým ste, čo cítite, rozumiete svojim konaniam, myšlienkam a dokážete sa rozhodovať v akejkoľvek situácii. Keď prijmeme svoju osobnosť, je to základným stavebným kameňom sebaúcty. Ľudia majú vo zvyku čakať celý týždeň na piatok, celý rok na leto, a celý život na šťastie. Existujú výskumy, ktoré sa zaoberali otázkou na starších ľudí (blížiacich sa k 100 rokom veku). Otázka znela: „Čo by ste urobili vo svojom živote inak, keby ste mohli žiť znovu?“ Najčastejšou odpoveďou bolo, že by vyskúšali viac vecí a viac by riskovali. Využili by viac príležitostí a menej by sa zaoberali kritikou okolia a strachu zo zlyhania. Menej by sa hnali za peniazmi a pracovnými záležitosťami. Snažili by sa vytvoriť si väčšiu pohodu v kruhu rodiny a viac by dbali na zdravie. Už nikdy by nežili tak uponáhľaným životom. Nepozerali by sa toľko do minulosti, ale žili by pre prítomnosť. Viac by uvažovali o tom, čo je dôležité pre nich. Mnohí zhodnotili, že sa často riadili tým, čo od nich vyžadovalo okolie. Na túto problematiku existuje pojem SELF-MONITORING. Ľudia s nízkym skóre self-monitoringu popisujeme ako úprimných, priamych, ľahko čitateľných pre okolie. Správajú sa na základe svojich vlastných, vnútorných pocitov, postojov, emócií a povahových čŕt. Nezameriavajú sa na kontrolou expresivity, vhodnosťou prejavovaného správania, ani tým, čo si okolie o ich správaní myslí. U ľudí s nízkymi hodnotami self-monitoringu môžeme sledovať nižšiu kongruenciu správania s očakávaniami okolia. Táto skupina sa zameriava viac na svoje individuálne zmýšľanie a hodnoty. Menej sa prispôsobujú situačným požiadavkám prostredia a riadia sa skôr vlastnými vnútornými dispozíciami. Zjednodušene, riadia sa vlastnou hlavou a srdcom. Ľudí s vysokým skóre self-monitoringu môžeme prirovnať k „sociálnym chameleónom“. Ich správanie z podstatnej časti závisí od kontextu situácie. Jedinci zvyknú napodobňovať gestá iných osôb, najmä ak sa v tomto vzťahu cítia v podriadenej pozícii. Ide o jedincov, ktorí vedia starostlivo naaranžovať prvý dojem, ktorý chcú vyvolať, snažia sa na svoje okolie zapôsobiť. Prezentujú sa tak, aby dali najavo, že sú lepší. Sú ochotní stať sa takmer kýmkoľvek, len aby boli obľúbení a dokážu tvrdiť jednu vec a urobiť druhú, pre zaistenie uznania. Základným rozdielom je, že sa správajú inak na verejnosti, a inak v súkromí. Zamysleli ste sa, ako ste na tom vy? Riadite sa viac podľa okolia alebo na základe vlastných pocitov? Nájdite si chvíľku času na premýšľanie o sebe, o svojej minulosti, súčasnosti. Myšlienky, ktoré vás dostali tam, kde ste teraz. Keby ste mali popísať kto ste, čo by ste povedali? Aký máte rebríček hodnôt? Ak sa budete riadiť svojimi hodnotami, každé rozhodnutie bude správne. Získate presnejší sebaobraz a to vám môže výrazne pomôcť v ďalších krokoch vašej existencie.  

Celý článok
Život je ako ozvena Pondelok, 9. November 2015  Autor: Ján Dubnička
Prečítané: 2058 x

Chlapec sa prechádzal v horách so svojim otcom. Zrazu sa potkol, spadol, udrel sa a zakričal: 'Aaaaaa!' Popri bolesti začul z hôr hlas, ktorý zopakoval: 'Aaaaaa!' Zo zvedavosti sa opýtal: 'Kto si?' A dostal odpoveď: 'Kto si?' Potom zakričal : 'Ja ťa počujem! Kto ale si?' A hlas odpovedal: 'Ja ťa počujem! Kto ale si?' Nahnevaný chlapec znovu zakričal: 'Hlupák!' A dostal odpoveď: 'Hlupák!' Vtedy sa... chlapec pozrel na svojho otca a opýtal sa: 'Oci, čo sa deje?' Otec sa usmial a povedal: 'Synček môj, teraz pozorne počúvaj.' A potom muž zakričal: 'Ty si najlepší!' Hlas odpovedal: 'Ty si najlepší!' Dieťa bolo prekvapené a nerozumelo. Tak mu otec vysvetlil: '. Život - ako ozvena, ti vracia to, čo ty povieš, alebo spravíš. Život nie je nič iné ako odraz našich činov. Ak si ty praješ viac lásky na svete, musíš vytvoriť viac lásky v tvojom srdci. Ak chceš, aby ťa ľudia rešpektovali, musíš ty rešpektovať ich. Toto je princíp, ktorý treba vložiť do všetkého v živote. Život ti vracia to, čo si dal ty jemu. Náš život - to je zrkadlo nás samotných.

Celý článok
Báseň starého indiána Piatok, 23. Október 2015  Autor: Ján Dubnička
Prečítané: 1889 x

Nezaujíma ma, z čoho žiješ. Chcem vedieť, po čom túžiš, a či máš odvahu stretnúť sa s túžbou svojho srdca. Nezaujíma ma tvoj vek.Chcem vedieť, či by si riskoval,aby sa na teba pozerali ako na hlupáka kvôli tvojej láske,snom, alebo kvôli dobrodružstvám, aby si naozaj žil. Nezaujíma ma, aké tvoje planéty stoja spolu s Mesiacom.Chcem vedieť, či si sa dotkol stredu svojho smútku,či v tebe zanechala v živote rany zrada,a či si sa už kvôli strachu z ďalších bolestí stiahol. Chcem vedieť, či by si vedel žiť s bolesťou, s mojou či s tvojou.Či vieš divo tancovať a nechať, aby ťa extáza naplnilaaž po koniec tvojho prsta bez toho,aby si mávol opatrnosti, alebo tomu, aby sme boli realisti,alebo aby sme pamätali na hranice ľudského bytia. Nezaujíma ma, či príbeh, ktorý mi rozprávaš je pravdivý.Chcem vedieť, či dokážeš niekoho sklamať,aby si bol pravdivý k sebe samému,a či vieš zniesť obvinenie zo zrady preto,aby si nezradil svoju vlastnú dušu. Chcem vedieť, či vidíš to krásne aj vtedy,keď to nie je krásne každý deň,a že život pochádza z Božej prítomnosti. Chcem vedieť, či dokážeš žiť s neúspechom,s mojim alebo s tvojim a predsa sa zastaviť na brehu jazeraa zakričať striebornému mesiacu “ÁNO!“ Nezaujíma ma, kde žiješ a koľko zarábaš.Chcem vedieť, či dokážeš vstať po noci plnej smútku a pochybností,unavene a s kosťami rozbitými sa postarať o deti? Nezaujíma ma kto si a ako si sa sem dostal.Chcem vedieť, či stojíš so mnou v strede ohňa bez toho, aby si sa vyľakal. Nezaujíma ma kde, čo a s kým si sa učil.Chcem vedieť, čo ťa podrží zvnútra,keď sa už všetko ostaté zrútilo. Chcem vedieť, či dokážeš byť sám so seboua či si naozaj rád sám so sebou v prázdnych chvíľach.

Celý článok
Odporúčame z obchodu kniha: Chce to LEN odvahu! Ján Dubnička, PCC (ICF)

Spoznajte účinné rady a techniky, ako prekonať strach, vybudovať si sebadôveru a získať mentálne svaly.

16,65 €Do košíku Do obchodu

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.