Ako dosiahnuť pracovnú spokojnosť

Na svete sú približne 3 miliardy pracujúcich ľudí, z ktorých 40% môžu povedať, že sú v práci spokojní. To znamená, že zvyšných 1,8 miliardy ľudí spokojných s prácou nie sú. Spokojnosť vplýva na absenciu zamestnancov, kvalitu práce, starostlivosť o pracovisko, úrazovosť a fluktuáciu. Prejavuje sa tiež v profitabilite, produktívnosti a angažovanosti v práci. Existujú organizácie, ktoré sa riadia heslom „šťastný zamestnanec je efektívny zamestnanec“.

Hodnotenie pracovnej spokojnosti je individuálne variabilný proces. Pracovná spokojnosť stúpa na základe pozitívnych stimulácii z pracoviska a pracovného procesu. Určite ste už počuli o Maslowovej pyramíde potrieb. V pracovnej oblasti Maslowova teória predstavuje súvis uspokojenia potrieb s pracovnou spokojnosťou.

 

 

1. Na prvom mieste sú základné fyziologické potreby, čo sú hlad, smäd, spánok a dýchanie, nevyhnutné k životu. V pracovnej oblasti môžeme fyziologické potreby vnímať ako fyzikálne podmienky (teplo, svetlo, pracovisko), časový priestor na obed či toaletu, a samozrejme mzdu za vykonanú prácu.

2. Pocit bezpečia je podľa Maslowa hneď na druhom mieste v dôležitosti potrieb človeka, a predstavuje istotu v budúcnosť a ochranu. Potreba bezpečia v pracovnom prostredí znamená istotu stabilného pracovného miesta, bezpečné pracovné podmienky, poistenie, zamestnanecké benefity. Simon Sinek hovorí o lídroch, ktorí majú srdce na správnom mieste. Sú to lídri, ktorí v organizácii vytvárajú pocit bezpečia. Simon Sinek uvádza situáciu, ktorá nastala vo výrobnej spoločnosti Barry-Wehmiller, pod vedením Boba Chapmana. V roku 2008 zo dňa na deň prišli o 30% objednávok. Dostali sa do problémov a potrebovali ušetriť 10 miliónov dolárov, preto diskutovali o prepúšťaní. Bob Chapman však protestoval a prišiel s návrhom štyroch týždňov neplatených dovoleniek, ktoré si musel vybrať každý zamestnanec firmy, od sekretárky až po riaditeľa. Mohli si sami určiť termín, mohli si dovolenku tiež rozdeliť, no podstata bola v štyroch neplatených týždňoch na jedného zamestnanca. Bob veril, že bude lepšie, ak budú trpieť všetci trochu nižším príjmom, ako niektorí jedinci výpoveďou. Následkom Bobovho verdiktu sa morálka vo firme  zvýšila, dôvera stúpla. Zamestnanci začali medzi sebou spolupracovať. Ten, ktorý si mohol dovoliť nižšiu mzdu, si vybral päť týždňov neplateného voľna, aby si ten, ktorý si nemohol dovoliť prísť o príjem, vzal iba tri týždne. Výsledkom bolo, že zamestnancom sa naplnila potreba bezpečia a spoločnosť zároveň ušetrila 20 miliónov dolárov. Celý záznam z prejavu Simona Sineka si môžete potrieť tu (ak potrebujete, nastavte si slovenské alebo české titulky):

 

3. Na treťom rebríčku sú sociálne potreby, ku ktorým radíme kontakt, lásku, spolupatričnosť. Človek je spoločenský tvor a tak ako v rodine, aj v práci potrebuje zastávať svoje miesto. Na pracovisku tretia úroveň Maslowovej pyramídy predstavuje interakciu medzi členmi skupiny, udržanie stabilných pracovných skupín, podporenie spolupráce. V dnešnej dobe sú bežnou praxou teambuildingy vo forme firemných výletov, večierkov, bowlingov, navštívenie escape room a mnoho ďalších rôznorodých aktivít. V práci je nadväzovanie kontaktov s kolegami v súkromnejšej rovine obmedzené, no pokiaľ dáme priestor vytvoreniu bližších osobných vzťahov, zvýši sa naplnenie potreby kontaktu, lásky a spolupatričnosti, čo vedie k zvýšeniu spokojnosti zamestnancov.

4. Na štvrtej úrovni sa nachádza potreba uznania, uznania, ocenenia. V pracovnej oblasti to znamená ocenenie kvalitného výkonu, poverovanie významnými činnosťami, pridelenie zodpovednosti, názov funkcie. Na základe prístupu vedúceho pracovníka vzniká komunikácia a od komunikácie závisí atmosféra skupiny. Vedúci pracovníci a zamestnanci sú vo vzájomnej závislosti a v stave vzájomného pôsobenia. Od oboch strán závisí, v akom duchu bude interakcia prebiehať. Pozitívny prístup väčšinou vedie k pozitívnym následkom. Naopak, napätie bráni dosahovať skupinové a individuálne ciele, čo je dôležité pre jednotlivých členov aj pre organizáciu ako celok. Bežne ľudia tvrdia, že základom pracovnej spokojnosti je mzda, či zamestnanecné výhody. Avšak zamestnanci, ktorí si zažili vysokú mzdu, no šéf s nimi zaobchádzal ako s menejcennými, vám budú tvrdiť opak. Spokojnosť so zamestnaním je skôr o tom, ako s vami nadriadení komunikujú. K téme pracovnej spokojnosti sa vyjadril aj Michael C. Bush. Tajomstvom pracovnej spokojnosti podľa Michaela je prejavenie rešpektu a dôvery, férovosť a počúvanie. Ak ste nadriadený, prejavte svojim ľuďom dôveru. Hovorte im: "Verím, že tú úlohu dokážeš splniť". Naplníte tak potrebu uznania a zároveň im poskytnete priestor na sebarealizáciu.

5. Najvyššiu piatu úroveň klasickej Maslowovej pyramídy tvorí potreba osobného rozvoja, sebarealizácie a sebauplatnenia. V pracovnej sfére sa piaty stupeň vyskytuje v podobe prideľovania zaujímavej a podnetnej práce, poskytnutia autonómie, možnosti vzdelávať sa, stanovenia vyšších cieľov a príležitostí k povýšeniu. Sebarealizácia nadväzuje na predchádzajúce potreby. Ak ako nadriadený prijavíte dôveru a ponúknete priestor na sebarealizáciu zamestnancov, je vysoko pravdepodobné, že vaša spoločnosť bude prosperovať. Počúvajte, čo vám ľudia hovoria, zamýšľajte sa nad nápadmi v oblasti inovácie, ktoré vám zamestnanec navrhne. Nie nadarmo sa hovorí viac hláv, viac rozumu. Poďakujte sa za každý podnet.  Ak ste zamestnanec, pýtajte si väčšiu zodpovednosť, pýtajte si tažšie úlohy a časom vám to prinesie nie len šéfovu skvelú mienku o vás, ale pravdepodobne aj povýšenie či bonusy.

Každý z nás má v sebe zakorenených týchto päť potrieb, ktoré pôsobia na pracovný výkon a náš vzťah k práci. Aké potreby máte naplnené vy? Ktoré naplnené nie sú? Komunikujte s nadriadeným a informujte ho o vašich potrebách. Môžete tak dosiahnuť zmenu, ktorú potrebujete.

 

Utorok, 27. August 2019, 18:52
Zuzana Valigová
Som psychologička a koučka. Zaoberám sa správnou psychohygienou, prácou s hodnotami, dosahovaním cieľov a zlepšovaním interpersonálnych vzťahov. Baví ma posúvať vlastné hranice a pracovať na harmonickom živote v súkromnej a pracovnej oblasti, s čím pomáham aj svojim klientom. Ľudia často bezradne túžia po naplnení cieľov, avšak si neuvedomujú vlastnú silu a potenciál, pomocou ktorých sú schopní svoje sny realizovať. Je mi cťou spolupracovať s tak skvelým tímom coach4you. Sme tu preto, aby sme vám ukázali VAŠU cestu k úspechu.
Odporúčame z obchodu e-kniha: Plán + bonusy Ján Dubnička, PCC (ICF)

Ako získať, krok za krokom to, čo chcete, rýchlejšie, ako ste si mysleli, že je to vôbec možné.

19,00 €Do košíku Do obchodu

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.