Čakajte prosím...
Myšlienka dňa:

Ján Dubnička

Mgr. Ján Dubnička, PCC (ICF)            

  • Brain Based Coaching (Results Coaching Systems)
  • Brief Coaching (SolutionSurfers)
  • Inner Game Coaching (Inner Game Core Program with Timothy Gallwey)
  • Mentálny tréning športovcov
  • Tímové koučovanie a budovanie vysoko výkonných tímov
  • Facilitátor | Konzultant | Lektor | Mentor | Autor 


'Napomáham pozitívnym zmenám zlepšovaním kvality myslenia.'

Mám tú najúžasnejšiu prácu. Keď si položím otázku 'Prečo robím práve to, čo robím?', vždy prichádza rovnaká odpoveď. Viete, čo sa mi na mojom živote skutočne páči? Každé ráno vstávam s tým, že budem robiť niečo, čo mám rád a čo mi dáva zmysel. Inšpirujem ľudí k tomu, aby robili veci, ktoré ich inšpirujú, bavia a dávajú im zmysel. Je to naozaj skvelý pocit. A takisto aj zábava, keď sa snažím vymyslieť spôsoby, ako to dosiahnem. Ja vlastne nepracujem, ale zabávam sa a hrám. Mám skutočne veľké šťastie, že môžem robiť to, čo ma baví. Nachádzam ľudí v rôznych fázach spánku, môžem ich poklepať po ramene a byť s nimi, keď sa prebudia a po prvýkrát uvidia život v jeho plnej kráse.

Mám rád ľudí a rád komunikujem. Dobre zvládnutú komunikáciu medzi ľuďmi považujem za základ zdravých vzťahov. Preto pomáham ľuďom spoznať samých seba, pretože tým dokážeme výrazne vylepšiť našu komunikáciu. Preto pomáham ľuďom pochopiť, akým spôsobom komunikujú a premýšľajú a čo im to môže priniesť alebo naopak v čom ich to môže výrazne brzdiť. 

Pomáhať firmám budovať efektívne, výkonné, zrelé a komunikačne zdatné tímy. Športovcov vediem k dosahovaniu vysokých a stabilných výkonov. Pracujem s ľuďmi a náš vzťah považujem za rovnocenný. Nepracujem s klientmi, ale s partnermi.

Verím, že v každom z nás je obrovský potenciál. Svoju profesionálnu pozornosť zameriavam na prácu so vzorcami myslenia, návykmi, silnými stránkami, telentami a zdrojmi. Verím, že všetko, čo hľadáme, máme vo svojom vnútri. Človek má v sebe všetky odpovede, pretože každý človek je odborníkom na svoj vlastný život. Verím, že každý funguje tak, ako najlepšie vie, so zdrojmi, ktoré v tej chvíli má k dispozícii a s tým, čo je pre neho v tej chvíli najlepšie. 

Koučujem na základe poznatkov o fungovaní mozgu. Brain Based Coaching sa opiera o neurovedu, je zameraný na proces a vedie k výsledkom. Predstavuje štruktúrovaný prístup, ktorý je ideálny pre koučovanie racionálnych profesionálov orientovaných na rozvoj biznisu a je vhodný aj pre mentálny tréning športovcov zameraných na dosahovanie sústredeného a vysokého výkonu. Napomáham trvalým pozitívnym zmenám zlepšovaním kvality myslenia

Absolvoval som viaceré komplexné koučovacie výcviky: Result Coaching Systems u spoločnosti NeuroLeadership Group (2011), Inner Game Coaching priamo pod vedením 'praotca' koučovania a autora metódy Inner Game - Tima Gallweya (2015) a Brief Coaching u spoločnosti SolutionSurfers (2017).Som certifikovaný pre používanie a interpretovanie psychodiagnostického nástroja typológie osobnosti GPOP v kontexte Jungovskej typológie. Viedol som semináre o koučovaní na univerzitách v SR aj ČR. Pravidelne som pozývaný ako rečník a vediem workshopy na HR konferenciách. Som autorom knihy „Vytvorte si život, po akom túžite“ (Slovart, 2015). Som členom Medzinárodnej federácie koučov ICF (International Coach Federation).

Mojim poslaním je napomáhať ľuďom v objavovaní svojej vnútornej sily, dosahovať výzvy a ciele, odhaľovať svoje silné stránky a zdroje, zvyšovať sebadôveru a sebaistotu, zamerať pozornosť na budovanie riešenia a užitočných návykov, zvládať zmeny, zvýšovať kvalitu myslenia a schopnosť lepších rozhodnutí, porozumieť tomu, čo sa im deje, v širších súvislostiach

Ďalšie kurzy, ktoré som absolvovalBudovanie koučovacej praxe (2012), Nástroje kouča (2012), Intuitívny koučing (2012), Mentoring koučov (2012),Appreciative Inquiry (2012), Tímový koučing (2013), Co-Active Advanced Techniques for Coaches in business and beyond (2014), Letná škola Transakčnej analýzy (2016)

'Kvalita nášho života závisí od kvality nášho myslenia.
A my máme voľbu mať kvalitné myšlienky.'

Ak máte chuť so mnou pracovať, napíšte mi mail: jandubnicka@coach4you.sk.