Čakajte prosím...
Myšlienka dňa:

Čo ponúkam | Pre jednotlivcov - Brain Based Coaching

'Každý človek je odborníkom na svoj život
a vie, kde je tá správna odpoveď
.'

V čo verím:
Žaluď má v sebe uložené všetky potrebné informácie na to, aby vyrástol vo veľký strom. Jediné, čo ako kouč môžem urobiť, je nechať tomu čas a priestor na rast. Každého človeka vnímam ako odborníka na svoj vlastný život. Preto verím, že každý človek má v sebe všetky odpovede a vie, kde je tá správna odpoveď. Koučovanie vnímam ako vytváranie bezpečného prostredia, v ktorom vznikajú nové nápady a riešenia. Je to konverzácia, ktorá mení svet. Tie najlepšie riešenia nie sú vytvorené na mieru – sú vytvorené zákazníkom samým.“

Princípy Results koučingu:

  • Nezávislé učenie – partner si nachádza svoje vlastné odpovede - je to proces, ktorý pomáha ľuďom odpovedať si na svoje vlastné otázky. Ja som tu preto, aby som partnera podporoval na jeho ceste učenia cez štruktúrovaný prístup kladenia otázok.
  • Zameranie na riešenie – koučovanie nie je o hľadaní príčiny problému, je o hľadaní najlepšieho možného riešenia, o upriamení pozornosti na to, kde partner chce byť, zameranie sa na riešenie.
  • Náročnosť – partneri začnú veci robiť inak, náročnosť znamená dávať partnerom možnosť, aby využili svoje znalosti iným spôsobom a rozvinuli svoje myslenie v nových smeroch.
  • Pozitívna spätná väzba – dáva partnerom pozitívne posilnenie, neupriamujeme pozornosť na to, čo robia zle, ale naopak, čo sa im darí, pozitívna spätná väzba posilňuje tvorbu nových návykov.
  • Štruktúra – je to štruktúrovaný prístup k vytvoreniu zmeny. Používam štruktúry, ktoré napomáhajú klientovi uvedomiť si svoje emócie.

Koučing je cesta plná dobrodružstiev pri objavovaní skrytých možností, silných stránok a rôznych úskalí. Je postavený na predpoklade - kde ste, kde chete byť a čo urobíte s tým, aby ste sa tam dostali. Prináša vyššie uvedomenie si svojich silných stránok a oblastí pre svoj rozvoj.

Koučing je proces, ktorý napomáha ľuďom zamerať pozornosť na svoj potenciál, uvedomiť si ho, vytiahnuť ho na povrch, pracovať s ním a nasmerovať ho smerom, ktorým sa chcú uberať. Pozerá sa na to 'AKO' nie 'PREČO'. Je to cesta k rozpoznaniu a zmene návykov.

Koučing je o posune vpred a nie o analýze minulosti. Učí ľudí zodpovednosti voči sebe aj mimo koučovacieho vzťahu. Je to zameranie sa na zmenu, na určitý typ zmeny – pozitívne zameranej zmeny. Je to napomáhanie rozvoju, učeniu a výkonnosti koučovaného. Je o hľadaní motivácie.

'Keď niečo funguje, robte toho viac, keď niečo nefunguje, robte niečo iné.'

Ak máte chuť na vlastnej koži zažiť koučovanie a mňa ako kouča, objednajte sa na UKÁŽKOVÉ KOUČOVACIE SEDENIE. Napíšte mi mail a dohodneme si termín jandubnicka@coach4you.sk. Ukážkové sedenie, ktoré je zadarmo, vám dá okrem iného odpoveď na otázku: 'O čom je koučovanie a ako to funguje?' Jeho zmyslom je, aby sme sa vzájomne spoznali a aby sme našli obsah a smer budúceho koučovania (Čo je naozaj to, čo by ste si priali?).