Čakajte prosím...
Myšlienka dňa:

Čo ponúkam | Pre firmy a tímy

Tréning jednotlivcov a tímov

Prebieha v podobe koučovania jeden na jedného, individuálnych seminárov, workshopov, tréningov modelových situácií z praxe účastníka, individuálnej práce so spätnou väzbou, konzultácií alebo ich vzájomných kombinácií.

Tréningy majú rôznu dĺžku - od niekoľkohodinových po viacdenné, môžu mať aj podobu modulov.

Koučovacie sedenia majú dĺžku cca. 90 minút (1,5 hodiny)

Mediálne tréningy majú dĺžku 180 minút (3 hodiny)

Súčasťou tréningu/koučovania jednotlivcov je :

  • dohoda so zadávateľom o konkrétnej podobe akcie, cieľoch, zameraní a výstupoch
  • vlastná realizácia akcie
  • vyhodnotenie a spätná väzba v podobe preferovanej zadávateľom (dotazník, hodnotiaca správa, hodnotiaci workshop)