Čakajte prosím...
Myšlienka dňa:

Čo ponúkam | Akreditovaný kurz Kouč

Hľadáte spôsob, ako zlepšiť svoj život? Jednoducho a natrvalo? Chcete podporovať druhých na ceste za ich úspechom? Pomôcť im rásť a napredovať?

Certifikovaným koučom môže byť každý! Absolvovaním kurzu Kouč získate všetky kompetencie na to, aby ste sa stali certifikovaným koučom.

Objavte, ako efektívne a účinne koučovať a motivovať ľudí. Získajte sebavedomie pri koučovaní, osvojte si fungujúce koučovacie nástroje a techniky a posuňte vaše koučovacie zručnosti na vyšší a profesionálnejší level.

Ak ste už na koučovacom sedení boli, isto viete, že kouč Vám pomáha stanoviť si správne váš cieľ a nájsť k nemu tú najlepšiu cestu. Niektoré cesty sú však kľukatejšie a vyžadujú veľa koučingových sedení.

Koučovanie je ideálna full-time i part-time kariéra. Poznatky z koučovania využijete aj v súkromnom živote – v manželstve, s deťmi, pri riešení konfliktov či v práci.

Každý z absolventov potvrdí, že akreditovaný kurz Kouč rozhodne stál za to. Mnohí z nich sa stali koučami, iní využívajú koučovacie techniky v práci či v rodine. K našim absolventom patria ľudia rôzneho zamerania a veku – manažéri, mamy na materskej dovolenke, začínajúci podnikatelia či ľudia, ktorí sa po 40ke rozhodli zmeniť svoju kariérnu cestu a osamostatnili sa.

Kurz trvá 104 hodín, teda 11 dní. Ponúkame intenzívne kurzy, kde sa za dva týždne naučíte všetky efektívne metódy koučovania. Ak chcete kurz absolvovať popri zamestnaní, vyberte si náš sobotný kurz – len jeden deň v týždni a za tri mesiace môžete koučovať seba aj klientov!

PRE KOHO:
Je určený tým, ktorí majú záujem o získanie odborných vedomostí a zručností potrebných pre výkon kouča, t. j. učiteľov, trénerov, manažérov, špecialistov ľudských zdrojov, poradcov, odborníkov v profesiách zameraných na pomoc iným (fyzioterapeutov, zdravotníkov, sociálnych pracovníkov).

To, čo sa na kurze naučíte, môžete využívať hneď a po celý život. Je to najlepšia cesta k poznaniu samého seba a vášho okolia.

Kurz je vyslovene praktický, tak aby ste si preberané metódy mohli hneď vyskúšať. Zabudnite na siahodlhé poznámky a nekonečné teórie. Pripravte sa na to, že každý vyučovací deň absolvujete 2-3 minikoučovacie sedenia s vašimi kolegami. Aj preto získate koučovacie kompetencie veľmi rýchlo a hneď po skončení kurzu môžete začať koučovať.

V prípade akýchkoľvek otázok a záujmu ma kontaktuje na jandubnicka@coach4you.sk alebo 0911 660 000

ČO PONÚKAME:
Kurz Kouč trvá 104 hodín a je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

ČO ZÍSKATE:
Cieľom kurzu je sprostredkovať poznatky z teórie a metodológie koučingu do tej miery, že budete schopní samostatne pripraviť a realizovať efektívne koučovacie sedenia.

Spoznáte nástroje na diagnostikovanie osobnosti, etický kódex, históriu a špecifiká koučingu. Získate kompetencie v oblastiach aktívneho počúvania a efektívnej komunikácie. Budete vedieť stanoviť metódy ozdravovania kolektívu a budete schopní presviedčať na základe dôvery.

Náš kurz má všetkých 5 P:
P
- profesionalita

P - praktický nácvik
P - pohoda
P- priateľská atmosféra
P- podpora od firmy aj po skončení kurzu

V prípade akýchkoľvek otázok a záujmu ma kontaktuje na jandubnicka@coach4you.sk alebo 0911 660 000 
alebo kliknite na MÁM ZÁUJEM a zaregistrujte sa.

OBSAH KURZU:
- Definícia, história koučingu, etický kódex

- 11 kompetencií kouča – ako prebieha koučovacie sedenie?
- Metódy osobnostnej diagnostiky – ktoré povolanie je pre nás vhodné a prečo počujeme len to, čo chceme?
- Jednoduché i pokročilé metódy na individuálny koučing – ako klienta doviesť k jeho cieľu?
- Základné metódy pre biznis koučing – ako pomáhať klientovi dosahovať lepšie výsledky?
- Praktické ukážky dobrého a nesprávneho koučingu – na cudzích chybách sa učí najlepšie
- Praktické skúšanie jednotlivých metód, supervízia a hodnotenie Silviou Langermann počas celého kurzu

PROFIL ABSOLVENTA: 
Absolvent vzdelávacieho programu nadobudne poznatky z teórie a metodológie koučovania do tej miery, že bude schopný samostatne pripraviť a realizovať efektívne koučovacie sedenia. Vie jasne identifikovať kľúčové body procesu a ciel tak, aby bol aplikovateľný, reagujúci na reálne potreby, aktuálny, zrozumiteľný a adresný. Vie definovať očakávané kvalitatívne a kvantitatívne výstupy procesu koučovania. Pozná nástroje na diagnostikovanie osobnosti, etický kódex, históriu a špecifiká koučingu. Získa kompetencie v oblastiach aktívneho počúvania a efektívnej komunikácie. Vie stanoviť metódy ozdravovania kolektívu a je schopný presvedčiť na základe dôvery. Osvojí si schopnosť stimulácie vlastnej zodpovednosti a podpory spoločenstva. Je schopný sebareflexie v rámci koučovacieho procesu.

FORMA ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY:
- Ústna forma: ukážka koučingového sedenie trvajúceho min. 20 minút.
- Písomná forma: vypracovanie otvorených otázok

ROZSAH PROGRAMU: 
104,00 hodín

CENA: 
4 100 €. Ponúkame aj možnosť platby na tri splátky.

TERMÍNY:

16.09.2017 – 26.09.2017 – intenzívny kurz
25.11.2017 – 05.12.2017 – intenzívny kurz

V prípade akýchkoľvek otázok a záujmu ma kontaktuje na jandubnicka@coach4you.sk alebo 0911 660 000 
alebo kliknite na MÁM ZÁUJEM a zaregistrujte sa.

LEKTORI: 
Mgr. Ján Dubnička, PCC (ICF) a Mgr. Silvia Langermann, ACC (ICF) 

POVEDALI O KURZE:
'Prostredníctvom kurzu som chcel nájsť samého seba a našiel som Boha.' (Marek)

'Skutočne som bola s kurzom KOUČ 104h. nadmieru spokojná vo všetkých oblastiach. Aj uistenie, že máme na všetko čas a možnosť neobmedzene sa pýtať a prerušovať prednášajúceho, diskutovať, bol pre mňa nevídaný zážitok nepoznaný z nášho školstva a iných prednášok.' (Eva)

'S kurzom som veľmi spokojný. Vyzdvihnúť chcem hlavne fakt, že podstatnú časť kurzu tvorili praktické cvičenia, počas ktorým som dostával kvalitnú spätnú väzbu, ktorá mi pomáhala uvedomovať si svoje chyby a zlepšovať sa. A hlavne pochopiť, že kouč neradí, ale pomáha klientovi nájsť odpovede v samom sebe.' (Ján)

'Coaching je na pohľad veľmi príjemne vedenou debatou o hľadaní a riešení problému, či vytýčení cieľa . V skutočnosti, čo sme si každá skúsili na vlastnej koži, je to náročný proces, v ktorom je umenie nájsť a položiť tú najsprávnejšiu otázku, aby sme klienta naviedli na správnu cestu. Pre mňa to znamenalo veľa. V mnohých praktikách, ktoré akosi intuitívne praktizujem, som sa uistila, že sú správne a môžem ich začať rozvíjať už na inej úrovni.' (Lenka Barilíková)

'S kurzom som bola veľmi spokojná. Páčil sa mi individuálny prístup, a tiež aj to, že sme mali príležitosť hneď všetko aj cvičiť, myslím si, že je taká prax veľmi užitočná. Bola by som rada, keby kurz trval dlhšie – chcela by som sa v tom smere aj ďalej zdokonaľovať.' (Xenia)

V prípade akýchkoľvek otázok a záujmu ma kontaktuje na 
jandubnicka@coach4you.sk
 alebo 0911 660 000.

Mám záujem